News & Events
  • [03/May/2012]
    Promosi Terbaru!
    Promosi Terbaru!Dapatkan Baucar RM100 utk setiap pembelian COMBO PACK D'Nhans Gold.Sila hubungi HQ,cawangan,K-partner dan smart Partner dengan segera .. more
  • [26/Apr/2012]
    Pencarian Ikon Usahawan Siswa
    Program terbaru D'navechee Pencarian Ikon Usahawan Siswa2012.. more
View All
Daftar Masuk
[ Sila klik Daftar disini ]
Micro Francais


 
 
 
 
 
Copyright@D'navechee Beauty.
 

Micro Francais

Apakah Francais? 

Ia adalah satu kaedah pemasaran dan pengedaran produkatau perkhidmatan yang melibatkan dua pihak iaitu Francaisor (pemberi hak) dan Francaisi (penerima hak). Hak yang diberikan oleh Francaisor kepada Francaisi untuk menjalankan perniagaan dengan menggunakan tanda niaga berasaskan sistem operasi yang khusus, di lokasi yang tentu dalam jangka masa yang ditetapkan, dengan bayaran fi dan royalti sebagai alasan.

Mengapa Francais? 

• Kelebihan menjalankan perniagaan secara francais adalah perniagaan dan jenama sesuatu syarikat (francaisor) dapat diperluaskan melalui pihak ketiga (francaisi) yang akan melaburkan sumber-sumber seperti modal kewangan, masa dan tenaga. 

• Seseorang francaisi akan menguruskan perniagaan dengan lebih baik berbanding seorang pekerja kerana mereka mempunyai kepentingan secara langsung di dalam perniagaan tersebut. 

• Kejayaan francaisi mencerminkan kejayaan francaisor dan sebaliknya.

MIKRO FRANCAIS 

• Bertujuan untuk menonjolkan konsep mikro francais kepada usahawan yang berminat untuk menceburi perniagaan secara francais.

• Inisiatif oleh KPDNKK untuk menawarkan peluang keusahawanan francais kepada ahli keluarga warga KPDNKK, penjawat awam serta masyarakat yang berpendapatan rendah dan sederhana untuk menambahkan pendapatan dan membantu membangunkan ekonomi masyarakat di sekitar kawasan kejiranan.

• Bantuan dan inisiatif oleh Kerajaan untuk membangunkan usahawan kecil dalam bidang 

Francais mikro adalah:

i. Skim Pinjaman Kecil Francais (SPKF) iaitu pembiayaan sehingga RM50,000; dan 

ii.Insentif Cukai iaitu fi francais yang ditanggung oleh francaisi dibenarkan untuk potongan cukai.

• Menonjolkan perniagaan francais tempatan yang berkonsepkan kiosk mudah alih

(mobile kiosk) dalam format ‘pushcart’.Ramai yang telah berjaya dalam program ini menukar corak kehidupan harian mereka...

 Bagaimana Pula Dengan ANDA?

 


 Anda Pasti Meraih Keuntungan & Tidak Akan Rugi!

                                                     Membeli dengan bijak DAN murah.

Anda dibayar atas SETIAP RM yang dibelanjakan.

Turut dibayar atas perbelanjaan RANGKAIAN ANDA.

 
SERTAILAH KAMI SEKARANG!!

 

 101381 Visitors101381 Visitors101381 Visitors101381 Visitors101381 Visitors101381 Visitors101381 Visitors